‘विद्यमान कृषि नीतिमा पर्यावरणीय कृषि तथा यसमा बजेटको अवस्था र साना किसाहरूको प्रयासहरू विषयगत अनुसन्धानको अनुभव आदानप्रधान’ कार्यक्रम सम्पन्न

२०७९ श्रावण १०, मंगलवार १६:१२

स्थानीय स्रोतको आधारमा जैविक मल बनाउने तरिका

२०७९ श्रावण ६, शुक्रबार ०८:३८

Climate Crisis in Nepal: Nepali Peasants disappointed from the outcomes of COP26

२०७९ असार ७, मंगलवार ०८:१५

The brunt of climate change is borne by poor people and communities who are most dependent on nature, land, and natural resources for their food, […]

 

‘विद्यमान कृषि नीतिमा पर्यावरणीय कृषि तथा यसमा बजेटको अवस्था र साना किसाहरूको प्रयासहरू विषयगत अनुसन्धानको अनुभव आदानप्रधान’ कार्यक्रम सम्पन्न

२०७९ श्रावण १०, मंगलवार १६:१२


Dipesh Nepal

Dipesh Nepal

Editorial Director
Ujjwal Sigdel

Ujjwal Sigdel

editor
Bipin Neupane

Bipin Neupane

editor
Sadikshya Poudel

Sadikshya Poudel

editor
Aviyan Pandey

Aviyan Pandey

Contributing Writer
Kriti Acharya

Kriti Acharya

Contributing Writer
Isha Chand

Isha Chand

Contributing Writer
Bhuwan Gauli

Bhuwan Gauli

Contributing Writer
Bhimsen Mahat

Bhimsen Mahat

Contributing Writer
Rashmi Poudel

Rashmi Poudel

Contributing Writer