मकैमा लाग्ने प्रमुख रोगहरु:

२. खैरो थोप्लो रोग

मकैमा खैरो थोप्लो रोग फाइसोडर्मा मेडिस (Physoderma maydis) भन्ने ढुँसिबाट लाग्दछ। यो रोग नेपालमा पहिला त्यति नदेखिएता पनि हालका वर्षहरुमा भने मध्य पाहाडी जिल्लाहरूमा समस्याको रूपमा देखा परेको छ। रोग लाग्नाको कारणहरुमा बढी पानी पर्ने र बढी सापेक्षिक आर्द्रता र तापक्रम भएमा रोगका जीवाणुहरु फैलिइ रोग व्यापक रूपमा बढ्दछ।#ubjani#maize#diseases#causes#symptoms#prevention#management#agricultureworldwide#agricultureknowledge#agrifacts

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर